Från hotelltaket

 

 

Utsikt mot västsydväst. Montana Roja.