Kul hus

 

 

Här kan man tydligt se det moriska inflytandet på arkitekturen.