Golfstället

 

 

På den södra delen av ön fanns ett grönt ställe, en golfbana med en by omkring sig.