Las Teresitas

 

 

Husen klättrade upp för bergen. Vad tänker byggnadsnämnden på?