Indrivningssektion Vänersborg

 

 

Sektionen arbetade med:

1. Indrivning mot privatpersoner, PI-gruppen

2. Indrivning mot näringsidkare, NI-gruppen

3. Bevakning av statens rätt i konkurser och processer av olika slag, konkurs- och processgruppen

Min roll på sektionen har skiftat. Under det första året var jag chef för att senare övergå till att vara jurist på konkurs- och processgruppen. Därefter återvände jag till indrivningen och var kronofogde på NI-gruppen med visst ansvar även för juridiken på PI-gruppen. Efter fyra år i Vänersborg lades sektionen ner, och jag återvände till Uddevalla.

 

 

 

Senast uppdaterad 2010-02-26