Vad händer på kronofogdemyndigheten?

Det har bildats en ny kronofogdemyndighet i Göteborg. Den omfattar Älvsborgs, Skaraborgs och Göteborgs och Bohus län. Organisationsarbetet för den nya myndigheten blev klart under år 1997, och 1998-01-01 kom verksamheten igång i den nya myndigheten. Projektet kallades för KFM 98.

Myndigheten består av en göteborgsenhet, en vänersborgsenhet och en allmän enhet. Vi har också delat in enheterna i sektioner.

 

 

Jag utsågs att leda indrivningssektion Vänersborg, medan en yngre kollega fick motsvarande uppgift i Uddevalla. Ställföreträdande sektionschefer och gruppledare kom också på plats. I början av december månad 1997 bemannades de nya sektionerna. Vid denna tidpunkt fick alla anställda att veta, var de skulle arbeta efter nyår.

En annan stor förändring är att vi har ett nytt kontorsstöd, som kallas KIS. Det handlar om elektronisk dokumenthantering, databaser och e-post i stor skala tillsammans med skattemyndigheten. Vardagen för personalen har förändrats en hel del, genom att vi tagit ett steg mot det papperslösa kontoret.

Jag deltar numera också i referensgruppen för INIT, som både ska ge oss ett nytt datastöd och nya arbetsmetoder. INIT står för indrivning med IT.

Mer upplysningar om KFM finns på riksskatteverkets hemsida.

 

Sidan senast uppdaterad 2009-12-19